Välgörenhetstravet

Visbytravet startar i år, 2019, ett samarbete med Ung Cancer (på Gotland och centralt). Kvällen den 25 juli arrangeras ett välgörenhetstrav till förmån för Ung Cancer.
Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. Deras
tusentals medlemmar är antingen själva drabbade av cancer eller närstående till någon drabbad av cancer. Medlemmarna är mellan 16 och 30 år och medlemskapet är
avgiftsfritt.

För mer information om projektet och hur du engagerar Dig – klicka här för nedladdningsbar pdf.