Personal


Sportkontorets Öppettider
Måndag -Torsdag 09:00 – 15:00
info@visbytravet.se
Telefon: 0498-20 28 60
Akuta ärenden 070 - 486 55 85

Travbanechef
Simon Röcklinger
Telefon 0498 - 20 28 60; 070 - 486 55 85
simon.rocklinger@visby.travsport.se

Event- och Marknadsansvarig
Lina Gahnström
Telefon 070 - 486 55 84
lina.gahnstrom@visby.travsport.se

Banmästare
Per Olov Andersson
Telefon 073 - 973 61 38

Veterinär
Banveterinär
Madeline Ansén
Telefon 070 - 698 77 06

STYRELSE

Ordförande
Niklas Johansson
Telefon 073 - 382 02 39
niklas.johansson@visby.travsport.se


Vice ordförande
Tobias Mattsson
Telefon 070 - 869 91 49
tobias.mattsson@rusta.se

 


info@visbytravet.se