Styrelse


Niklas Johansson
Ordförande
070-288 08 42
niklas.johansson@visby.travsport.se

 

Tobias Matsson
Vice ordförande
070-869 91 49
tobias.mattsson@rusta.se

 

Susanne Gustafsson
Ledamot
Utbildningsråd
073-703 54 50
sussi.gustafsson@live.se

 

Annette Rådström
Ledamot
Personalfrågor


Niclas Malmqvist
Ledamot
Anläggningsansvarig
070-976 49 90

 

Ulf Ahlby
Ledamot
Tävlingsfrågor
070 - 585 33 29


info@visbytravet.se