Styrelse


Niklas Johansson
Ordförande
070-288 08 42
niklas.johansson@visby.travsport.se

Tobias Matsson
Vice ordförande
070-869 91 49
tobias.mattsson@rusta.se

Susanne Gustafsson
Ledamot
Utbildningsråd
073-703 54 50
sussi.gustafsson@live.se

Annette Rådström
Ledamot
Personalfrågor

Niclas Malmqvist
Ledamot
Anläggningsansvarig
070-976 49 90

Ulf Ahlby
Ledamot
Tävlingsfrågor
070 - 585 33 29

Elin Prowse
Ledamot


info@visby.travsport.se