Integritetspolicy
Visbytravet.se följer EU:s dataskyddsförordning GDPR, General Data Protection Regulation, och det är Gotlands Travsällskap 834000-6678 som är personuppgiftsansvarig när vi hanterar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Gotlands Travsällskap utgår alltid från rättsliga grunder när vi samlar in och behandlar personuppgifter. Vanligaste anledningen till att vi har information om dig är att du är eller vill bli kund hos oss.

Gotlands Travsällskap värnar om din personliga integritet och säljer aldrig vidare dina uppgifter.

Överlåtelse och överföring av uppgifter
Uppgifterna överlåts aldrig till tredje part med undantag för nödvändiga uppgifter som lämnas till våra samarbetspartners, som resebolag. Detta för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Användning av cookies
Vi använder oss av cookies vid besök på vår hemsida (www.visbytravet.se). Cookies används som ett hjälpmedel för dig så att du enkelt kan hitta rätt information och anpassa ditt besök efter individuella önskemål. Du kan avvisa cookies i din webbläsare.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på info@visbytravet.se för att begära rättelse, radering eller begränsning av dina personuppgifter eller om du vill begära utdrag av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Där kan du även läsa mer om dina rättigheter.