Smittskydd


Banveterinär
Madeleine Ansén
Telefon: 0706 - 98 77 06
E-post: yasseau@hotmail.com

Länsveterinär 
Agneta Karlsson Norström
Telefon: 0768 - 06 68 56
E-post: agneta.karlsson.norstrom@lansstyrelsen.se


Travbanechef Visbytravet
Mikael Ogestad
Telefon: 0704 - 86 55 85
E-post:mikael.ogestad@visby.travsport.se


Ordförande Gotlands travsällskap
Niklas Johansson
Telefon: 0702 - 88 08 42
E-post: niklas.johansson@visby.travsport.se


info@visbytravet.se