Provlopp


Visbytravet genomför kontinuerligt provlopp under året och oftast på lördagar.  

Tempon för loppen varierar utifrån olika parametrar och önskemål från tränarna. 

Oftast kör vi:

* Utbildningslopp 1.25-tempo jämn fart.

* 1.23-tempo, fri fart sista 500m.

För att anmäla är sista tid kl 12 torsdagen innevarande vecka.

E-post: info@visby.travsport.se

Minst 5 hästar anmälda per lopp för att det kan genomföras.

Licenstagarna samlas 45 minuter innan lopp utanför sportkontoret. 

För att delta i provloppen gäller följande: 

Hästen ska vara på en licensierad tränares träningslista.

Körsvennen ska endera ha en giltig kör-/tränarlicens endera genomföra licensutbildning. 

Har du frågor om att ta licens eller förnya din licens kontakta licensansvarig Johanna Nordenankar på mail licens@visby.travsport.se

 


info@visby.travsport.se