Visbytravet och Gotlands Travskola har tilldelats ytterligare medel för utveckling av verksamheten. Inom ramen för satsningarna ligger bland annat iordningställande av hästhotell, digital utveckling samt Travskolefilial.

Vi arbetar nu febrilt med uppstart av filialen som kommer att placeras i Tofta. Verksamheten kommer i ett första skede att rikta sig mot turister. Under hösten styrs fokus mot gotlänningarna.

– Projektet ger oss förutsättningar att bli ännu bättre och rent geografiskt komma närmare fler som vill vara aktiva inom travsportens fantastiska värld. Det är klart att vi känner stor entusiasm när vi får möjligheter som denna och vi ska jobba hårt för att det ska kännas enkelt att börja med trav, konstaterar Simon Röcklinger, travbanechef.