Information gällande vattensituationen

Region Gotland har gått ut med att har misstänkt förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområdet. Vi för en dialog med länsveterinär som arbetar på det. Vi återkommer när vi vet mer men i dagsläget följer vi Region Gotlands rekommendationer att koka vatten innan man dricker det och använder till matlagning.


Publicerad fredag 10 november 2023. info@visby.travsport.se