Provlopp 12 mars


Tempon för loppen varierar utifrån antalet anmälda hästar.

* Utbildningslopp 1.25-tempo jämn fart.

* 1.23-tempo, fri fart sista 500m.

Anmälan sker till Sportkontoret senast torsdag klockan 12.00 På:

E-post: info@visbytravet.se

Sms på telefon: 0704 - 86 55 84

Minst 5 hästar anmälda per lopp för att det kan genomföras.

Licenstagarna samlas 45 minuter innan lopp utanför sportkontoret.

För att delta i provloppen gäller följande:

Hästen ska vara på en licensierad tränares träningslista.

Körsvennen ska endera ha en giltig kör-/tränarlicens endera genomföra licensutbildning.

Har du frågor om att ta licens eller förnya din licens kontakta licensansvarig Johanna Nordenankar på mail licens@visby.travsport.se

Publicerad onsdag 9 mars 2022. info@visby.travsport.se