Provlopp lördag 12 januari

Nästa tillfälle blir lördag 12 februari.

Anmälan sker till Sportkontoret senast torsdag kl. 12.00.


Tempon för loppen varierar utifrån antalet anmälda hästar. 

* Utbildningslopp 1.25-tempo jämn fart.

* 1.23-tempo, fri fart sista 500m.

Anmälan på:
E-post: info@visbytravet.se

SMS: Hästens namn samt kusk på telefon 0704 - 86 55 84

Minst 5 hästar anmälda per lopp för att det kan genomföras.

Licenstagare samlas utanför sportkontoret 09:15 för en genomgång. 

För att delta i provloppen gäller följande: 

Hästen ska vara på en licensierad tränares träningslista.

Kusken ska endera ha en giltig kör-/tränarlicens endera genomföra licensutbildning. 

Har du frågor om att ta licens eller förnya din licens kontakta licensansvarig Johanna Nordenankar på mail licens@visby.travsport.se

 

Publicerad tisdag 11 januari 2022. info@visby.travsport.se