Möte med aktiva 16/1

Vi planerar för ett möte med aktiva för att stämma av kommande säsong och få ta del av era inspel och tankar.
Nytt datum: Den 18/1 klockan 18:00 på Visbytravet.
Plats: Stallfiket
Anmäl er på info@visbytravet.se


Publicerad måndag 19 december 2022. info@visby.travsport.se