Provlopp

Nu startar provloppsäsongen igen


Visbytravet genomför kontinuerligt provlopp under året. 

Lördagar med start kl. 11.00. 

Tempon för loppen varierar utifrån antalet anmälda hästar. 

* Utbildningslopp 1.25-tempo jämn fart.

* 1.23-tempo, fri fart sista 500m.

Anmälan sker till Sportkontoret senast torsdag kl. 12.00 innevarande vecka.

E-post: info@visbytravet.se

Telefon: 0704 - 86 55 84

Minst 5 hästar anmälda per lopp för att det kan genomföras.

För att delta i provloppen gäller följande: 

Hästen ska vara på en licensierad tränares träningslista.

Körsvennen ska endera ha en giltig kör-/tränarlicens endera genomföra licensutbildning. 

Publicerad måndag 8 november 2021. info@visby.travsport.se