Info från haggruppen

Haggruppen består av Micke (Travbanechef) samt Ulf Ahlby och Sussi Gustafsson från styrelsen, som nu är i full färd med att inventera anläggningen och kommer att fortsätta med detta under vecka 45.


Utgångspunkten i arbetet är att få grepp om hur det ser ut för att i nästa skede kunna presentera ett tydligt avtal för alla er stallägare, med vad som gäller framåt för våra gemensamma hagytor. Ambitionen är att ett sådant avtal finns klart och presenterat på början av nyåret.

En vädjan till er alla under tiden är att se över hur era hagar ser ut samt snygga till i anslutning till dessa och runt era stallar. Detta för att kunna visa upp en säker och snygg arbetsplats mot allmänheten och även mot Svensk Travsport.

Publicerad tisdag 9 november 2021. info@visby.travsport.se