Information kring kvallopp 18 april

Kvalloppen klassas som en ordinarie tävlingsdag, vilket innebär följande:


• Enbart kuskar tränare, skötare, och transportörer till de som startar i kvalloppen samt tävlingsfunktionärer och travbanans personal får vistas på stallområdet kl 10.00 – 12.00.

• Ingen får vistas på Visbytravets publikplats kl. 10.00 – 12.00. Detta gäller även bilar på drive-in parkeringen.

• Visbytravet kommer ha vakter vid stallbacksgrind och publikentréer för att säkerställa att vi uppfyller direktiven från Svensk Travsport

• Vojlockutdelning kommer att ske utomhus vid inskrivningen.

Är det tillåtet för tränare/skötare som hyr/äger permanentstall på banan, och har hästar stående där, att vara i sitt stall under tävlingstid?
• Ja, en (1) person per stall får vara på plats under tävlingstid. Denna person ska i möjligaste mån stanna i sitt stall och undvika kontakt med övriga som befinner sig på stallbacken under tävlingstid. Aktuell person meddelas kontoret.

Det är av högsta vikt att vi alla visar respekt och tar ansvar för att följa de fastställda restriktionerna. Det är en förutsättning för fortsatt tävlande.

Information gällande rutinerna under premiärdagen 25 april publiceras den 21 april.

Informationsbrevet i sin helhet kan du läsa nedan.