Provlopp våren 2019

Vi utökar provloppen under våren 2019. Lördagar blir fortsatt huvuddag för provloppen men vid intresse kommer även tisdagar kl. 11 nyttjas till provlopp med startkommandon.

Första provloppsdagen under våren blir lördag 2 mars

Första start kl 11.00.

Propositionerna:

1.30-tempo för ostartade hästar eller som tjänat högst 5000 kr (separat lopp för 3-åringar förutsatt att det är fler än 4 hästar anmälda).

1.25-tempo jämn fart (utbildningslopp och monté om inte fler än 4 hästar anmälda)

1.25-tempo fri fart sista 500 m

1.23-tempo fri fart sista 500 m

 

Anmälan till sportkontoret senast måndag (tisdagsprovlopp) eller torsdag kl 15.00 (lördagsprovlopp). Via telefon: 0498-20 28 60 eller mail info@visbytravet.se

Kvallopp våren 2019

30 mars första start 11.00 anmälan via travsport.se. (Minst 4 anmälda)

20 april första start 11.00 anmälan via travsport.se.

OBS! Samtliga datum gäller under förutsättning att banan är i gott skick. OBS!