Provlopp våren 2018

Följande lördagar kommer vi köra provlopp under hösten:

Första provloppsdagen blir lördag 24/2.

 24/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, (31/3) eventuell banomläggning, 7/4, 14/4.

Första start kl 11.00.

 

Propositionerna:

1.30-tempo för ostartade hästar eller som tjänat högst 5000 kr (separat lopp för 3-åringar förutsatt att det är fler än 4 hästar anmälda).

1.25-tempo jämn fart (utbildningslopp och monté om inte fler än 4 hästar anmälda)

1.25-tempo fri fart sista 500 m

1.23-tempo fri fart sista 500 m

 

Anmälan till sekretariatet senast torsdag kl 15.00. Via telefon: 0498-20 28 60 eller mail info@visbytravet.se

Kval- och premielopp våren 2018

7 april första start 10.30 anmälan via travsport.se.

OBS! Samtliga datum gäller under förutsättning att banan är i gott skick. OBS!