Provlopp hösten 2018

Följande lördagar kommer vi köra provlopp under hösten:

Första provloppsdagen blir lördag 15 september

Första start kl 11.00.

Propositionerna:

1.30-tempo för ostartade hästar eller som tjänat högst 5000 kr (separat lopp för 3-åringar förutsatt att det är fler än 4 hästar anmälda).

1.25-tempo jämn fart (utbildningslopp och monté om inte fler än 4 hästar anmälda)

1.25-tempo fri fart sista 500 m

1.23-tempo fri fart sista 500 m

 

Anmälan till sportkontoret senast torsdag kl 15.00. Via telefon: 0498-20 28 60 eller mail info@visbytravet.se

Kval- och premielopp hösten 2018

27 oktober första start 10.30 anmälan via travsport.se.

OBS! Samtliga datum gäller under förutsättning att banan är i gott skick. OBS!