Ban- och anläggnings kommittén träffas minst en gång om året för att diskutera hur träningsbanorna ska skötas under den kalla perioden.

I kommittén ingår:

Niclas Malmqvist (sammankallande) 0709-76 49 90

Per-Olov Andersson 073-973 61 38

Peter Nilsson (amatörklubben) 070-527 45 60

Sten O Jansson (hästägarföreningen) 070-092 10 18

Roger Hassborg (proffstränarna) 0708-87 64 43