Ställning i 3-åringsserien

Vid lika poängtal efter försökstävlingarna ges företräde till finalplats för den häst som har uppnått bästa försöksavdelningarna (även ordningsföljd som oplacerad). Vid lika bästa placering avgör senaste datum för den placering. I sista hand ska lottning företagas.


Publicerad fredag 15 oktober 2021. info@visby.travsport.se