Simon Röcklinger avslutar sin tjänst på Visbytravet

Vi önskar honom lycka till som ny företagare!


Vår travbanechef Simon Röcklinger har sagt upp sig i början på juni och har önskemålet att få sluta omgående. Även om det är mycket olyckligt att Simon slutar mitt i högsäsongen, har Styrelsen beslutat att det är det bästa för Visbytravet. Vi behöver direkt ta ansvaret för de återstående tävlingsdagarna i en ny tillfällig organisation.

Simon kommer avsluta sin anställning vid Visbytravet 2020-06-30, han har startat en egen verksamhet inom travsporten helt frikopplad från Visbytravet. Vi önskar honom lycka till som ny företagare!

Visbytravets Styrelse har tillsammans med Simon haft ett par fantastiska år, vi har med stort mod och ett starkt lokalt engagemang lyckats med våra mål och har idag;
- ett av Sverige bästa banunderlag
- en av Sveriges största travskolor
- en kontantfri anläggning
- enbart digitaliserat spel via atg.se
- byggt en ny ”Sponsor lounge”/konferenslokal
- en travbana som uppfyller samtliga säkerhetskrav från svensk travsport, inkl. säkerhetsspåret som nu väntar på godkännande.

Samtidigt som allt detta är genomfört har Gotlands Travsällskap en förbättrad ekonomi, stärkt vår soliditet och kan göra en satsning på att utöka prispengarna 2020 med 400,000 kr mer än tilldelade prismedel. Vi ökar både prispengarna i ”Gotlandslöpningen” med 100,000 kr och satsar 300,000 kr på att höja prispengarna inom vardagstravet.

Styrelsen ser tillsammans med våra engagerade aktiva, funktionärer, anställda och samarbetspartners positivt på Visbytravets framtid!

Gotlands Travsällskap Styrelse genom

Niklas Johansson Tobias Mattsson
Ordförande Vice ordförande
0733/82 02 39 0708/699 149

Publicerad tisdag 30 juni 2020. info@visby.travsport.se